Изпразни списъка с позиции

Водоснабдяване и питейна вода


Водоснабдяване и питейна вода

СИСТЕМИ ОТ ТРЪБИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Водата напуска станцията за третиране по специална линия за питейна вода. APS Pipes предоставя богата избор от материали от една широка гама диаметри тръби от различни класи налягане. Много гладките вътрешни стени на тръбите GRP с изключително нисък коефициент на грапавина намалява загубите на капацитет, осигурява оптимален дебит и помага по този начин за икономията на енергия в системите за изпомпване. Тръбите от сферографитен чугун със закотвящи муфи ще ви помогнат със сигурност за премахването на опорните блокове. Тези постижения започват да са на разположение и за тръбите GRP снабдени чрез ламиниране или заключващи муфи. Широка гама от стандартни и персонализирани аксесоари, включително тройници, фланци и колена попълват гамата от продукти.

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА

След събирането или извличането, водата от източниците и подпочвената вода се пуска във водоснабдителната мрежа за захранване с питейна вода, като обикновено първоначално се съхранява в резервоар. Резервоарите с различен капацитет, създадени от APS Pipes се предлагат в широка гама от персонализирани модели. Това означава, че всеки завършен резервоар за съхраняване е произведен персонализирано и доставен на работната площадка с всички предварително монтирани специални части (например люкът за инспекция, камерата за арматурата).

СФЕРОГРАФИТЕН ЧУГУН ЗА МРЕЖИТЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

За своите познати качества, и най-вече заради възможността за поемане на осевите натоварвания чрез закотвящите муфи, тръбите от сферографитен чугун остават един нормален избор за инженерите за преливниците на пречиствателните станции. Произведени в съответствие с най-новия стандарт SR EN 598, чугунените тръби от нашата оферта са произведени в сертифицирани системи за осигуряване на качеството и са тествани от известни европейски органи.


Авторско право © 2024 APS Pipes. Custom developed by IRDASYS