Изпразни списъка с позиции

Полимер-бетон


Полимер-бетон

Полимерният бетон представлява смес от агрегати в матрица от полиестерна смола. Запълващото вещество е кварцов пясък, изсушен в пещи след измиване, смесен в съответствие с гранулометричните криви. Сместа от агрегати е добавена към смолата и смесена посредством автоматичен миксер при контролирана температура. След това, пресния бетон е излят във вибриращи матрици и оставен да се втвърди.

  • Висока издръжливост на натиск: >100 N/mm²
  • Издръжливост на радиален натиск: >20 N/mm²
  • Модул на еластичност: >20.000 N/mm²
  • Издръжливост на абразия: Съответства до голяма степен на тази на гранита или на гранитогреса, с други думи 0,14 мм. след 100.000 цикъла
  • чрез метода Darmstädt
  • Химическа издръжливост: на концентрирани киселини рН 1 – рН13 при концентрирани основи, за кратко време, но стандартно между рН 4 – рН Температурни граници: Постоянно до 80° C, за кратки периоди от време и по-високи от 100° C
  • Абсорбция на вода: по-малка от 0,13% от масата

Авторско право © 2024 APS Pipes. Custom developed by IRDASYS